Báo cáo phân tích SWOT ngành bảo hiểm phi nhân thọ – ASEANSC

26/07/2019 14:47

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Điểm mạnh

(1) Duy trì tăng trưởng trên 20% 8 năm liên tiếp.

(2) Danh mục đầu tư khá an toàn.

(3) Sản phẩm bảo hiểm đa dạng.

(4) Mạng lưới tư vấn và kinh doanh rộng khắp.

Điểm yếu

(1) Dòng tiền chảy vào thị trường bảo hiểm còn hạn chế.

(2) Hạ tầng công nghệ thông tin còn nhiều bất cập.

(3) Rủi ro thiên tai.

(4) Lỗ nghiệp vụ.

Cơ hội

(1) Các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường.

(2) Tiềm năng từ phân khúc bán lẻ.

(3) Đa dạng hóa các kênh bán bảo hiểm.

(4) Chiến tranh thương mại mang lại cơ hội.

(5) Nghị định 23 về cháy nổ bắt buộc góp phần cải thiện phí bảo hiểm.

(6) Làn sóng M&A.

Thách thức

(1) Chậm cập nhật công nghệ sẽ bị tụt lùi.

(2) Nhu cầu bảo hiểm sức khỏe dự báo sụt giảm.

(3) Cạnh tranh gay gắt khiến thị phần bị thu hẹp.

(4) Trục lợi bảo hiểm là thách thức rất lớn.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.