Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu

26/07/2019 11:19

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Tài chính cổ phần Điện lực
– Địa chỉ: Tầng 14, 15, & 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội
– Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội). Chi tiết: Huy động vốn; Nhận tiền gửi của tổ chức; …
– Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 13.480 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 18.750.000 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 18.750.000 cổ phần
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/07/2019 đến 15h30 ngày 16/08/2019 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/08/2019
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 08h30 ngày 23/08/2019
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/08/2019 đến 16 giờ ngày 30/08/2019
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/08/2019 đến ngày 30/08/2019
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):