Báo cáo cập nhật ngành Chứng khoán – Quý 2/2019

30/07/2019 16:01

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
• KQKD Q2/2019 của top 5 công ty chứng khoán sụt giảm mạnh do thị trường ảm đạm. Trong đó, KQKD của SHS có sự sụt giảm mạnh nhất với 50,1% doanh thu và 52,3% LNST, tiếp sau đó là VND với 10,2% doanh thu và 62,7% LNST. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường chứng khoán ảm đạm kéo theo lãi từ FVTPL và doanh thu môi giới chứng khoán giảm.

• KQKD Q2/2019 của FTS tăng trưởng mạnh nhờ MSH. Doanh thu và LNST Q2/2019 của FTS lần lượt đạt 139,9 tỷ đồng và 102,2 tỷ đồng, tăng 25,4% và 72,3% so với cùng kỳ. Cụ thể, mặc dù doanh thu hoạt động môi giới sụt giảm gần 50% so với cùng kỳ, tuy nhiên, lãi từ FVTPL tăng mạnh đã giúp bù đắp đáng kể, riêng khoản đầu tư vào May Sông Hồng (MSH) mang lại khoản chênh lệch tăng hơn 375 tỷ đồng so với giá mua.

• Giá trị cho vay margin tăng trưởng khá. Tổng giá trị cho vay margin của 13 công ty chứng khoán niêm yết trên sàn đạt 28.100 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Trong đó, công ty cho vay margin nhiều nhất là SSI với 6.256 tỷ đồng, tăng 6,3% so với đầu năm. Trong khi đó, VND và MBS là 2 công ty có tốc độ tăng trưởng cho vay margin cao nhất ở mức 20,5% và 17,8%. Ở chiều ngược lại, giá trị cho vay margin của CTS sụt giảm 22,9%.

• Giá trị FVTPL tăng trưởng mạnh. Tổng giá trị FVTPL của 13 công ty chứng khoán niêm yết trên sàn đạt 10.905 tỷ đồng, tăng 31,9% so với đầu năm. Trong đó, công ty có giá trị FVTPL lớn nhất là SSI với 2.418 tỷ đồng, tăng 19,7% so với đầu năm. Trong khi đó, VCI và MBS là 2 công ty có tốc độ tăng trưởng FVTPL cao nhất ở mức 135,1% và 101,6%. Ở chiều ngược lại, giá trị FVTPL của BSI sụt giảm 36,4%.

• Kỳ vọng KQKD cải thiện trong Q3 và Q4. Chúng tôi kỳ vọng KQKD của các công ty chứng khoán sẽ cải thiện hơn trong Q3 và Q4/2019 dựa vào những yếu tố sau: (1) Dự báo thị trường tiếp tục xu hướng tăng qua đó giúp cải thiện doanh thu mảng môi giới và lãi FVTPL, nhất là khi giá trị FVTPL tăng trưởng mạnh; (2) Giá trị cho vay margin tăng khá giúp cải thiện doanh thu mảng cho vay margin.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.