SeABank: Thông báo về việc chốt DSCĐ để thực hiện lấy ý kiến CĐ bằng văn bản

13/09/2019 18:04

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng