Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 9 năm 2019 – Công ty CP Chứng khoán Asean

10/09/2019 15:35

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 9 năm 2019.

Thông tin chi tiết vui lòng click vào các đường dẫn như sau:

Trân trọng./.