Tổng hợp giao dịch NĐT NN tuần 14.10-18.10.2019 [HOSE -206,7 tỷ]

18/10/2019 17:22

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Chi tiết xin xem trong file đính kèm.