Báo cáo cập nhật cổ phiếu AAA (28/10/2019) – Khuyến nghị: Mua [+93%]

28/10/2019 17:23

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Cập nhật KQKD Q3 và 9 tháng đầu năm:

• LNST Q3/2019 tăng mạnh nhờ biên LNG mảng bao bì nhựa cải thiện. Doanh thu Q3/2019 của AAA đạt 2.364,2 tỷ đồng (+8,1% yoy). LNST công ty mẹ đạt 63,7 tỷ đồng (+48,5% yoy). Trong đó, doanh thu mảng kinh doanh hạt nhựa tăng 12% nhưng biên LNG ở mức thấp 2,6% (-0,3% yoy), doanh thu mảng bao bì nhựa tăng nhẹ 1,6% với biên LNG tăng khá lên mức 14,6% (+2,7% yoy).

• 9 tháng hoàn thành 80,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của AAA đạt 7.406,5 tỷ đồng (+27,6% yoy), hoàn thành 74% kế hoạch năm. LNST của công ty mẹ đạt 409,4 tỷ đồng (+218% yoy), hoàn thành 80,3% kế hoạch năm.

Đánh giá cơ hội đầu tư:

Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu AAA với giá hợp lý 29.250 đồng/cp (+93% giá thị trường), dựa trên cơ sở: (1) Mảng sản xuất bao bì nhựa tiếp tục tăng trưởng khá; (2) Kỳ vọng cải thiện biên LNG mảng kinh doanh hạt nhựa; (3) Mảng bất động sản KCN bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ năm 2019; (4) LNST 9T/2019 tăng mạnh chủ yếu nhờ khu công nghiệp An Phát Complex; (5) Kế hoạch kinh doanh 2019 khả quan; (6) Định giá cao hơn cao hơn 93% so với giá thị trường.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần chú ý các rủi ro như: (1) Rủi ro từ căng thẳng thương mại Mỹ – Trung; (2) Rủi ro pha loãng cổ phiếu; (3) Rủi ro chuyển lợi nhuận và cho vay chéo.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.