Báo cáo phân tích kỹ thuật – SHB (20/11/2019)

20/11/2019 12:09

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu: SHB – Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (HNX)

Nhận định: Về xu hướng, xu hướng ngắn hạn (<1 tháng) của SHB là giảm, xu hướng trung hạn (1 – 3 tháng) là đi ngang, và xu hướng dài hạn (>3 tháng) là giảm. Chúng tôi đánh giá cổ phiếu SHB đang ở vùng quá bán trong ngắn hạn, do đó khả năng cổ phiếu này sẽ có nhịp hồi phục kỹ thuật trong thời gian tới.

Khuyến nghị: Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chú ý quan sát vùng kháng cự gần 6.6 – 6.7, bao gồm MA20, nếu vượt qua vùng kháng cự này thì khả năng SHB sẽ quay lại xu hướng tăng trong ngắn hạn. Vùng hỗ trợ gần của SHB dự báo ở mức 6.4 – 6.5, bao gồm dải Bollinger band dưới, nếu thủng vùng hỗ trợ này thì khả năng SHB sẽ quay lại xu hướng giảm trong trung hạn.

Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/10% stocks.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.