Báo cáo phân tích kỹ thuật – VNM (25/11/2019)

25/11/2019 11:14

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu: VNM – CTCP Sữa Việt Nam (HSX)

Nhận định: Về xu hướng, xu hướng ngắn hạn (<1 tháng) của VNM là giảm, xu hướng trung hạn (1 – 3 tháng) là giảm, và xu hướng dài hạn (>3 tháng) là giảm. Chúng tôi cho rằng, mặc dù VNM đang ở vùng quá bán, tuy nhiên vùng 124.0 – 126.0 là vùng kháng cự mạnh (do tập hợp các đường trung bình động ngắn, trung và dài hạn), do đó trong kịch bản tiêu cực giá cổ phiếu vẫn có khả năng giảm về vùng 116.0 – 118.0.

Khuyến nghị: Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chú ý quan sát vùng hỗ trợ gần 120.0 – 122.0, vùng hỗ trợ tiếp theo dự báo ở mức 116.0 – 118.0. Trong kịch bản tích cực, VNM sẽ kiểm tra đường MA20 và vùng kháng cự 124.0 – 126.0, vùng kháng cự tiếp theo dự báo ở mức 128.0 – 130.0.

Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/10% stocks.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.