Chỉ số tham lam và sợ hãi – 13 (28/11/2019)

29/11/2019 09:09

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 28/11/2019, chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 13 điểm (mức cực kỳ sợ hãi), giảm 20 điểm so với mức 33 điểm (mức sợ hãi) tại ngày 27/11/2019. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư giai đoạn hiện tại khá tiêu cực, thể hiện qua việc dòng tiền bắt đáy chưa tích cực tham gia thị trường.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.