Chỉ số tham lam và sợ hãi – 33 (29/11/2019)

29/11/2019 17:20

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 29/11/2019, chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 33 điểm (mức sợ hãi), tăng 20 điểm so với mức 13 điểm (mức cực kỳ sợ hãi) tại ngày 28/11/2019. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện chở lại nhờ áp lực bán suy giảm.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.