Chỉ số tham lam và sợ hãi – 5 (02/12/2019)

02/12/2019 17:16

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 02/12/2019, chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 5 điểm (mức cực kỳ sợ hãi), giảm mạnh 28 điểm so với mức 33 điểm (mức sợ hãi) tại ngày 29/11/2019. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang cực kỳ sợ hãi, thể hiện qua việc lực bán tăng mạnh trong khi lực cầu bắt đáy chưa thực sự tích cực tham gia thị trường.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.