Chỉ số tham lam và sợ hãi – 10 (03/12/2019)

03/12/2019 16:43

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 03/12/2019, chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 10 điểm (mức cực kỳ sợ hãi), cải thiện nhẹ 5 điểm so với mức 5 điểm (mức cực kỳ sợ hãi) tại ngày 02/12/2019. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện nhẹ so với phiên trước, thế hiện qua việc lực cầu bắt đáy đã xuất hiện, tuy nhiên áp lực bán mạnh đã đẩy chỉ số VN-Index giảm điểm trở lại.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.