Thông báo đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

03/12/2019 17:08

1. Tên doanh nghiệp đấu giá: TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TỈNH HẬU GIANG
– Địa chỉ: Số 128, Quốc lộ 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
– Ngành nghề kinh doanh chính: Nghiên cứu, lưu trữ, phát triển, cung cấp giống gốc, giống thuần, giống bố mẹ; lai tạo, chọn tạo, thử nghiêm, trình diễn, sản xuất giống nông nghiệp phục vụ cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển ̣nông nghiệp trong và ngoài tỉnh.
– Vốn điều lệ: 18.756.500.000 đồng, tương đương 1.875.650 cổ phần
Trong đó:
+ Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 919.069 cổ phần (chiếm 49,00% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần
+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 178.400 cổ phần (chiếm 9,50% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 778.181 cổ phần (chiếm 41,50% vốn điều lệ).
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 778.181 cổ phần, chiếm 41,50% vốn điều lệ
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 03/12/2019 đến 16h00 ngày 20/12/2019 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 26/12/2019
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 15h00 ngày 30/12/2019
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 31/12/2019 đến ngày 09/01/2020
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 31/12/2019 đến ngày 07/01/2020
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):