Chỉ số tham lam và sợ hãi – 33 (04/12/2019)

04/12/2019 16:27

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 04/12/2019, chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 33 điểm (mức sợ hãi), tăng khá 23 điểm so với mức 10 điểm (mức cực kỳ sợ hãi) tại ngày 03/12/2019. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư cải thiện khá so với phiên trước, thế hiện qua việc lực cầu bắt đáy đã tích cực tham gia thị trường, qua đó giúp chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.