Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang do Tập đoàn hóa chất Việt Nam sở hữu

10/12/2019 14:51

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
– Địa chỉ: Số 18/44 Đức Giang, Thương Thanh, Long Biên, Hà Nội
– Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm); sản xuất phân bón …
– Vốn điều lệ: 1.293.636.160.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 49.100 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 11.451.308 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 11.451.308 cổ phần
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h30 ngày 10/12/2019 đến 15h30 ngày 24/12/2019 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/12/2019
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 14h00 ngày 31/12/2019
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/12/2019 đến 16 giờ ngày 06/01/2020
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/01/2020 đến ngày 07/01/2020
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):