Báo cáo phân tích kỹ thuật – HPG (19/12/2019)

19/12/2019 14:22

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu: HPG – CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HSX)

Nhận định: Về xu hướng, xu hướng ngắn hạn (<1 tháng) của VNM là giảm, xu hướng trung hạn (1 – 3 tháng) là đi ngang, và xu hướng dài hạn (>3 tháng) là giảm. Chúng tôi cho rằng, HPG đang ở vùng quá bán trong ngắn hạn, do đó việc cổ phiếu này có những phiên hồi phục kỹ thuật trong thời gian tới là có thể tính đến.

Khuyến nghị: Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chú ý quan sát các đường MA20, MA200 và vùng kháng cự gần 23.0 – 24.0, đây được xem là vùng giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục. Tuy nhiên, nếu vượt qua được vùng kháng cự quan trọng này thì khả năng HPG sẽ quay lại xu hướng tăng trong ngắn hạn. Trong kịch bản tiêu cực, HPG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần 21.0 – 22.0, vùng hỗ trợ tiếp theo dự báo ở mức 19.0 – 20.0.

Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/10% stocks.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.