Chỉ số tham lam và sợ hãi – 25 (23/12/2019)

23/12/2019 16:26

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 23/12/2019, chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 25 điểm (mức sợ hãi), giảm nhẹ 5 điểm so với mức 30 điểm (mức sợ hãi) tại ngày 20/12/2019. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư có phần tiêu cực hơn cuối tuần trước, thể hiện qua việc mặc dù chỉ số VN-Index tăng điểm nhưng số lượng cổ phiếu giảm giá lại áp đảo số mã tăng giá.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.