Báo cáo phân tích ngành Ô tô – Năm 2020

03/01/2020 17:10

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Đánh giá cơ hội đầu tư:

► Ngắn và trung hạn (1 – 5 năm): THEO DÕI

(1) Tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe có dấu hiệu chững lại trong giai đoạn 2017-nay.

(2) Nhà nước đưa ra nhiều chính sách nhằm hỗ trợ ngành ô tô nhưng chưa thu được kết quả nổi bật.

(3) Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng ô tô.

(4) Tỷ lệ nội địa hóa thấp khiến cho giá thành cao.

(5) Việt Nam hưởng lợi rất ít trong chuỗi cung ứng và sản xuất của các hãng ô tô trong khu vực.

(6) Cung vượt cầu.

(7) Dự báo nguồn cung ô tô năm 2020 sẽ tiếp tục dồi dào.

(8) Cạnh tranh gay gắt từ ô tô nhập khẩu.

(9) Cầu ô tô lắp ráp sụt giảm khá.

► Dài hạn (>5 năm): KHẢ QUAN

(1) Môi trường vĩ mô ổn định hỗ trợ tăng trưởng nhu cầu xe hơi.

(2) Thị trường tiềm năng với dân số đông và tỷ lệ xe trên dân số thấp.

(3) Xu thế dịch chuyển sản xuất ô tô từ châu Mỹ và Châu Âu sang Châu Á.

(4) Tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ô tô trong khu vực ASEAN và Châu Á.

(5) Quyết tâm của chính phủ trong phát triển ngành công nghiệp ô tô.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.