Triển vọng thị trường chứng khoán – Năm 2020

07/01/2020 09:09

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Thị trường chứng khoán năm 2020 dự báo sẽ gặp nhiều thách thức

Dự báo diễn biến chỉ số VN-Index

► Kịch bản 1: Nếu VN-Index mất mốc 940 (Xác suất: 60%)

• Chúng tôi dự báo chỉ số VN-Index sẽ có diễn biến tiêu cực trong Q1 và Q2, sau đó đi ngang tích lũy trong Q3 và hồi phục nhẹ trong Q4.

• Kết thúc năm 2020, chỉ số VN-Index dự báo đóng cửa tại vùng 960 – 980 điểm, tương ứng với mức tăng < 2%.

► Kịch bản 2: Nếu VN-Index vượt mốc 980 (Xác suất: 40%)

• Chúng tôi dự báo chỉ số VN-Index sẽ có diễn biến tích cực trong Q1 và Q2, sau đó điều chỉnh trong Q3 và đi ngang tích lũy trong Q4.

• Kết thúc năm 2020, chỉ số VN-Index dự báo đóng cửa tại vùng 1.020 – 1.040 điểm, tương ứng với mức tăng > 6%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.