Báo cáo phân tích kỹ thuật – VEA (07/01/2020)

07/01/2020 14:05

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu: VEA – Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (UpCOM)

XU HƯỚNG CHỦ ĐẠO VẪN LÀ ĐI NGANG VÀ TÍCH LŨY

Nhận định: Về xu hướng, xu hướng ngắn hạn (<1 tháng) của VEA là đi ngang, xu hướng trung hạn (1 – 3 tháng) là đi ngang, và xu hướng dài hạn (>3 tháng) là giảm. Như vậy xu hướng chủ đạo của VEA vẫn là đi ngang và tích lũy.

Khuyến nghị: Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chú ý quan sát vùng hỗ trợ 42.0 – 44.0, nếu thủng vùng hỗ trợ này thì vùng hỗ trợ tiếp theo dự báo ở mức 38.0 – 40.0. Trong kịch bản tích cực, nếu vượt qua được vùng kháng cự 46.0 – 48.0 thì khả năng VEA sẽ quay lại xu hướng tăng trong ngắn, trung và dài hạn.

Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/50% stocks.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.