Chỉ số tham lam và sợ hãi – 43 (07/01/2020)

07/01/2020 16:31

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 07/01/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 43 điểm (mức sợ hãi), tăng mạnh 25 điểm so với mức 18 điểm (mức cực kỳ sợ hãi) tại ngày 06/01/2020. Có thể thấy rằng tâm lý nhà đầu tư phiên hôm nay được xoa dịu khá tốt nhờ sự phục hồi của thị trường chứng khoán thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng sự cải thiện về tâm lý của nhà đầu tư có thể tiếp tục được duy trì trong thời gian tới hay không thì vẫn cần phải theo dõi thêm.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.