Chỉ số tham lam và sợ hãi – 10 (08/01/2020)

08/01/2020 16:44

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 08/01/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 10 điểm (mức cực kỳ sợ hãi), giảm mạnh 33 điểm so với mức 43 điểm (mức sợ hãi) tại ngày 07/01/2020. Có thể thấy rằng, tâm lý nhà đầu tư giai đoạn hiện tại khá tiêu cực, và thông tin căng thẳng Mỹ – Iran leo thang đã làm tâm lý nhà đầu tư càng trở lên tiêu cực hơn. Chúng tôi cho rằng căng thẳng Mỹ – Iran sẽ tiếp tục tiềm ẩn bất ổn trong thời gian tới.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.