Tổng hợp giao dịch NĐT NN tuần 06.01-10.01.2020 [HOSE +965,7 tỷ]

10/01/2020 16:47

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Trong tuần quá, nước ngoài mua ròng gần 966 tỷ đồng trên HSX, tập trung chủ yếu vào giao dịch thỏa thuận cổ phiếu PGD (948 tỷ đồng).

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.