Chỉ số tham lam và sợ hãi – 53 (16/01/2020)

16/01/2020 16:06

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 16/01/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 53 điểm (mức tham lam), tăng nhẹ 8 điểm so với mức 45 điểm (mức sợ hãi) tại ngày 15/01/2020. Có thể thấy rằng đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là BID và CTG đã giúp cải thiện đáng kể tâm lý nhà đầu tư, qua đó giúp chỉ số tham lam và sợ hãi lần đầu tiên vượt mức 50 điểm trong vòng gần 1 tháng.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.