Chỉ số tham lam và sợ hãi – 70 (17/01/2020)

17/01/2020 16:44

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 17/01/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 70 điểm (mức tham lam), tăng khá 17 điểm so với mức 53 điểm (mức tham lam) tại ngày 16/01/2020. Có thể thấy rằng tâm lý nhà đầu tư có sự cải thiện khá tích cực trong tuần vừa qua, từ mức 33 điểm (mức sợ hãi) lên mức 70 điểm (mức tham lam), trong đó đóng góp phần lớn nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên, tâm lý tích cực có thể duy trì trong tuần tới hay không phụ thuộc phần lớn vào việc nhóm cổ phiếu nào sẽ thay thế nhóm ngân hàng dẫn dắt thị trường.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.