Tổng hợp giao dịch NĐT NN tuần 13.01-17.01.2020 [HOSE +298,3 tỷ]

17/01/2020 16:49

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Chi tiết xin xem trong file đính kèm.