Chỉ số tham lam và sợ hãi – 85 (21/01/2020)

21/01/2020 17:09

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 21/01/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 85 điểm (mức cực kỳ tham lam), tăng khá 25 điểm so với mức 60 điểm (mức tham lam) tại ngày 20/01/2020. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư giai đoạn hiện tại khá tích cực, thể hiện qua việc dòng tiền chảy vào thị trường khá mạnh và lan tỏa khắp các nhóm ngành.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.