Chỉ số tham lam và sợ hãi – 13 (30/01/2020)

30/01/2020 16:19

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 30/01/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 13 điểm (mức cực kỳ sợ hãi), giảm mạnh 77 điểm so với mức 90 điểm (mức cực kỳ tham lam) tại ngày 22/01/2020. Có thể thấy rằng những lo ngại về virus corona đã tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn, tuy nhiên chúng tôi cho rằng khả năng thị trường sẽ nhanh chóng cân bằng trở lại trong một vài phiên tới.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.