Chỉ số tham lam và sợ hãi – 28 (13/02/2020)

13/02/2020 16:36

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 13/02/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 28 điểm (mức sợ hãi), giảm khá 5 điểm (-15%) so với mức 33 điểm (mức sợ hãi) tại ngày 12/02/2020. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư có phần tiêu cực hơn so với hôm qua, thể hiện qua việc thanh khoản sụt giảm khá và số mã giảm điểm áp đảo số mã tăng điểm.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.