Chỉ số tham lam và sợ hãi – 18 (14/02/2020)

14/02/2020 16:55

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 14/02/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 18 điểm (mức cực kỳ sợ hãi), giảm khá 10 điểm (-36%) so với mức 28 điểm (mức sợ hãi) tại ngày 13/02/2020. Có thể thấy rằng áp lực chốt lời tại một số cổ phiếu trụ cột đã tác động tiêu cực lên tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.