Chỉ số tham lam và sợ hãi – 23 (17/02/2020)

17/02/2020 16:26

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 17/02/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 23 điểm (mức cực kỳ sợ hãi), tăng khá 5 điểm (-18%) so với mức 18 điểm (mức cực kỳ sợ hãi) tại ngày 14/02/2020. Điều này cho thấy, mặc dù chưa thoát khỏi vùng cực kỳ sợ hãi, tuy nhiên tâm lý nhà đầu đã có sự cải thiện khá trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.