Chỉ số tham lam và sợ hãi – 3 (28/02/2020)

28/02/2020 16:31

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 28/02/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 3 điểm (mức cực kỳ sợ hãi), giảm mạnh 35 điểm (-93%) so với mức 38 điểm (mức sợ hãi) tại ngày 27/02/2020. Có thể thấy rằng tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng tiêu cực từ chứng khoán thế giới trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.