Chỉ số tham lam và sợ hãi – 28 (03/03/2020)

03/03/2020 15:58

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 03/03/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 28 điểm (mức sợ hãi), tăng khá 8 điểm (+40%) so với mức 20 điểm (mức cực kỳ sợ hãi) tại ngày 02/03/2020. Có thể thấy rằng sự phục hồi của chứng khoán thế giới, đặc biệt là chứng khoán Mỹ, đã giúp cải thiện đáng kể tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.