Thông báo đấu giá cổ phần CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc do CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc sở hữu

04/03/2020 11:14

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
– Địa chỉ: P. Thọ Xuân, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
– Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hóa chất
– Vốn điều lệ: 84.000.000.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 16.500 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.423.000 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.116.000 cổ phần
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 04/03/2020 đến 15h30 ngày 23/03/2020 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/03/2020
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h30 ngày 31/03/2020
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/03/2020 đến 16 giờ ngày 06/04/2020
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 05/04/2020 đến ngày 07/04/2020
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):