Chỉ số tham lam và sợ hãi – 28 (05/03/2020)

05/03/2020 15:49

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 05/03/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 28 điểm (mức sợ hãi), giảm khá 5 điểm (-15%) so với mức 33 điểm (mức sợ hãi) tại ngày 04/03/2020. Có thể thấy rằng áp lực chốt lời phiên chiều đã góp phần tác động tiêu cực lên tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày hôm nay, thể hiện qua số mã giảm điểm áp đảo số mã tăng điểm.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.