Bản tin ngày 09.03.2020 – Vn-Index -55,95 điểm [835,49]

09/03/2020 17:07

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Nhận định của ASEANSC:

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế bắt đáy trong giai đoạn này, và xem xét giảm tỷ trọng cổ phiếu ở những phiên hồi phục kỹ thuật, nhất là khi dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường và nước ngoài liên tục bán ròng trong thời gian gần đây.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.