Chỉ số tham lam và sợ hãi – 0 (09/03/2020)

09/03/2020 17:51

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 09/03/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 0 điểm (mức cực kỳ sợ hãi), giảm mạnh 28 điểm (-100%) so với mức 28 điểm (mức sợ hãi) tại ngày 06/03/2020. Có thể thấy rằng tâm lý nhà đầu tư giai đoạn hiện tại đang bị tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19, cũng như áp lực bán ròng từ khối ngoại.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.