Chỉ số tham lam và sợ hãi – 33 (10/03/2020)

10/03/2020 17:18

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 10/03/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 33 điểm (mức sợ hãi), tăng mạnh 33 điểm (+100%) so với mức 0 điểm (mức cực kỳ sợ hãi) tại ngày 09/03/2020. Có thể thấy rằng lực cầu bắt đáy tăng mạnh đã giúp cải thiện đáng kể tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.