Chỉ số tham lam và sợ hãi – 3 (16/03/2020)

16/03/2020 16:56

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 16/03/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi duy trì ở mức 3 điểm (mức cực kỳ sợ hãi), không thay đổi so với ngày 13/03/2020. Có thể thấy rằng tâm lý nhà đầu tư giai đoạn hiện tại đang bị tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19, cũng như áp lực bán ròng từ khối ngoại.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.