SeABank: Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

18/04/2020 14:23

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông tin chi tiết vui lòng click vào các đường dẫn như sau:

– Thông báo mời họp tại đây.

– Chương trình họp tại đây.

– Mẫu Giấy ủy quyền tại đây.

– Thông báo đề nghị cổ đông cập nhật thông tin tại đây.

– Thông báo liên quan phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đây.

– Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tại đây.

– Mẫu thẻ biểu quyết tại đây.

Trân trọng.