Lịch nghỉ giao dịch và làm việc nhân ngày Ngày Chiến thắng 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05/2020

23/04/2020 14:08

 

THÔNG BÁO

(V/v: Lịch nghỉ giao dịch và làm việc nhân ngày Ngày Chiến thắng 30/04

 và Quốc tế Lao động  01/05/2020)

  • Căn cứ Thông báo số 1317/TB – SGDHN  ngày 06/11/2019 v/v công bố lịch nghỉ giao dịch năm 2020 của Sở GDCKHN;
  • Căn cứ TB số 1339/TB –SGDCKHCM ngày 07/11/2019 V/v công bố lịch nghỉ giao dịch năm 2020 của Sở GDCKHCM
  • Căn cứ TB số 2975/TB – VSD ngày 06/11/2019 v/v lịch nghỉ thanh toán giao dịch năm 2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

 

Công ty CP Chứng khoán Asean ( ASEAN SECURITIES) xin thông báo lịch nghỉ giao dịch và làm việc  nhân Ngày chiến thắng 30.4 và ngày Quốc tế lao động 01/5/2020 cụ thể như sau:

1/ Công ty nghỉ giao dịch và làm việc từ  Thứ Năm ngày 30/04/2020 đến hết thứ Thứ 6 ngày 01/05/2020.

2/ Thời gian giao dịch và làm việc trở lại : Thứ 2 ngày 04/05/2020.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean trân trọng thông báo tới khách hàng để thuận tiện cho việc giao dịch và làm việc.

Nơi nhận:Các Phòng ban Ho – CN;

– Lưu VP.

     CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Lê Thị Thanh Bình