Chỉ số tham lam và sợ hãi – 78 (12/05/2020)

12/05/2020 17:43

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 12/05/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi ở mức 78 điểm, mức cực kỳ tham lam. Có thể thấy rằng, việc kỳ vọng hiệp định EVFTA sẽ được phê chuẩn vào ngày 20/05 tới đã giúp cải thiện đáng kể tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.