Chỉ số tham lam và sợ hãi – 53 (14/05/2020)

14/05/2020 17:31

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 14/05/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi ở mức 53 điểm (mức tham lam), giảm 10 điểm so với mức 63 điểm (mức tham lam) ngày 13/05/2020. Có thể thấy rằng, chứng khoán thế giới giảm điểm đã tác động tiêu cực lên tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.