Chỉ số tham lam và sợ hãi – 48 (15/05/2020)

15/05/2020 16:37

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 15/05/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi ở mức 48 điểm (mức sợ hãi), giảm 5 điểm so với mức 53 điểm (mức tham lam) ngày 14/05/2020. Có thể thấy rằng, hoạt động chốt lời trên diện rộng đã tác động tiêu cực lên tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.