Chỉ số tham lam và sợ hãi – 65 (18/05/2020)

18/05/2020 16:50

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 18/05/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi ở mức 65 điểm (mức tham lam), tăng mạnh 17 điểm so với mức 48 điểm (mức sợ hãi) ngày 15/05/2020. Có thể thấy rằng, nhóm ngân hàng giao dịch khởi sắc đã tác động tích cực lên tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.