Chỉ số tham lam và sợ hãi – 80 (19/05/2020)

19/05/2020 16:29

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 19/05/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi ở mức 80 điểm (mức cực kỳ tham lam), tăng mạnh 15 điểm so với mức 65 điểm (mức tham lam) ngày 18/05/2020. Có thể thấy rằng, chứng khoán thế giới tăng mạnh đã tác động tích cực lên tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.