Chỉ số tham lam và sợ hãi – 83 (25/05/2020)

25/05/2020 16:41

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 25/05/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi ở mức 83 điểm (mức cực kỳ tham lam), tăng mạnh 35 điểm so với mức 48 điểm (mức sợ hãi) ngày 22/05/2020. Có thể thấy rằng, việc cổ phiếu VNM bứt mạnh, qua đó đóng góp đáng kể cho đà tăng của chỉ số, đã tác động tích cực lên tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.