Chỉ số tham lam và sợ hãi – 90 (26/05/2020)

26/05/2020 16:05

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 26/05/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi ở mức 90 điểm (mức cực kỳ tham lam), tăng 7 điểm so với mức 83 điểm (mức cực kỳ tham lam) ngày 25/05/2020. Có thể thấy rằng, chứng khoán thế giới tăng mạnh đã tác động tích cực lên tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.