Chỉ số tham lam và sợ hãi – 45 (27/05/2020)

27/05/2020 17:18

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 27/05/2020, chỉ số tham lam và sợ hãi ở mức 45 điểm (mức sợ hãi), giảm mạnh 45 điểm so với mức 90 điểm (mức cực kỳ tham lam) ngày 26/05/2020. Có thể thấy rằng, hoạt động chốt lời tăng cao ở nhóm VN30, qua đó đẩy chỉ số VN-Index giảm gần 12 điểm, đã tác động tiêu cực lên tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.